Test na protilátky Covid-19 z krvi

Test na protilátky, ktorý rovnako môžete vidieť k zakúpeniu, funguje na princípe identifikovania protilátok proti COVID-19, tak ako to bolo popísané. Výsledok je relevantný až po niekoľkých dňoch od prejavenia príznakov koronavírusu. Známy je však do pár minút po odobratí vzorky krvi.

Výhodou je rovnako ako pri teste zo slín, jeho neinvazívny spôsob odberu. Tento test sa v pomere k ostatným považuje za finančne nenáročný. Manipulácia s ním je jednoduchá a citlivosť aj spoľahlivosť vysoká.

Prehľad testov

Covid2019.sk - Koronavírus na Slovensku a vo svete