Typy testov na koronavírus

Poznáme tri základné typy testov na koronavírus:

Antigénové testy

Stanovujú výsledok na základe bielkoviny, nachádzajúcej sa v obale vírusu. Ich citlivosť závisí od množstva vírusu v sliznici nosa, hrdla alebo v slinách, ktoré je najvyššie 3 – 5 dní od prejavenia príznakov. Výsledok je k dispozícii do  15 minút.

PCR testy

Detegujú genetický materiál vírusu. Jeho výsledok môže byť však dlho pozitívny aj v období, kedy človek už nie je infekčný. Rovnako ako Antigénové testy, realizujú sa výterom z nosohltana. Tento výter sa však spracováva laboratórne, preto dosiahnutie výsledku netrvá len pár minút, ale prinajmenšom niekoľko hodín. V súčasnosti sa tieto typy testov považujú za najspoľahlivejšiu alternatívu v rámci odhalenia koronavírusu.

Protilátkové testy

Sú založené na princípe odhalenia protilátok, ktoré sa v tele vytvárajú ako obranná reakcia imunitného systému. Vzhľadom na to, že tento proces v organizme prebieha určitý čas, reálny výsledok tohto testu je možné dosiahnuť až po niekoľkých dňoch po prejavení príznakov. Na rozdiel od predchádzajúcich testov, vzorka sa v tomto prípade neodoberá z nosohltana, ale prostredníctvom krvi a výsledok sa prejaví do niekoľkých minút.


U ľudí, ktorí prekonali COVD-19 alebo boli proti nemu zaočkovaní, sa v tele vytvoria protilátky. Ich prítomnosť by mala zabezpečiť ochranu pred opätovným ochorením. Či sa však v tele ešte stále nachádzajú, je možné určiť pomocou testu na tzv. neutralizačné protilátky. Po očkovaní sa tieto protilátky začnú tvoriť v priebehu 10 – 14 dní od podania prvej dávky. Plnohodnotne sa však vytvárajú 2 týždne po podaní druhej vakcíny. V prípade tých, ktorí ochorenie prekonali, je takéto vyšetrenie vhodné najmä vtedy, ak od prekonania COVD-19 ubehol dlhší čas (minimálne 3 – 4 týždne). 

K opakovanej nákaze však môže dôjsť aj v závislosti od mutácií koronavírusu a výška hladiny protilátok spravidla neurčuje aj mieru nadobudnutej imunity. Po prekonaní COVID-19 vzniká tzv. protilátková a bunková imunita. Dostupné štúdie preukazujú imunitu osôb po prekonaní koronavírusu v dĺžke 8 – 12 mesiacov. Táto imunita môže pravdepodobne trvať aj dlhšie, štúdie naďalej prebiehajú. Nadobudnutú imunitu ovplyvňuje aj fakt, či človek prekonal toto ochorenie s ľahkými, alebo ťažkými príznakmi. V prípade ľahkých príznakov totiž  nemusí byť (pri súčasných možnostiach) zistená hladina protilátok vôbec, avšak to neznamená, že človek vtedy nie je imúnny – práve naopak. U takýchto osôb sa vytvorila totiž tzv. pamäťová imunita, ktorá v ochrane pred opätovnou nákazou zohráva omnoho väčšiu úlohu ako protilátková imunita.

Pandemická situácia sa vo svete aj na Slovensku mení, s čím súvisia aj zavádzajúce sa opatrenia a ich uvoľňovanie. Aktuálny stav a štatistiky šírenia Covid-19 na Slovensku a vo svete môžete nájsť na stránke Covid2019.sk

* Uverejnené 10. 7. 2021

Covid2019.sk - Koronavírus na Slovensku a vo svete